Stuurgroep bij elkaar!

De stuurgroep bestaat uit partners van Ondernemend Rivierenland:

                                                                                
Eugenie Savorij Droste – VNO-NCW          Natalie Bremmer Ursinus – RW-POA Rivierenland
                                                                                 
Henk Bolt – Rabobank West-Betuwe                                     Kenny van Oort – OCT
                                                                                  
Marian Alberts – ROC Rivor                   Chris de Jong – Leerwerkbedrijf Nieuwe Hollandse Waterlinie

 

In januari kwam de Stuurgroep van Ondernemend Rivierenland voor het eerst bij elkaar!
Aan de Stuurgroep worden de volgende taken toegewezen:

Besturen
 • Bewaken van de uitvoering van het beleid van de PPS (tempo, doelmatigheid, haalbaarheid en rendement)
 • Regio-analyse (monitoren aansluiting op de vraag en ontwikkeling in de regio)
 • Besluitvorming over eventuele escalaties/bespreekpunten regiegroep
 • Rapporteren aan financiers
Organiseren
 • Aanstellen projectleider
 • Samenwerking in de regio organiseren
 • Informeren directie van ROC Rivor over de voortgang (Marian)
Autoriseren
 • Vaststellen investerings- en exploitatiebegroting
 • Bewaken van de financiën met betrekking tot de investeringen en exploitatie
 • Beoordelen en accepteren van afwijkingen
Programmeren
 • Opstellen strategisch plan voor verduurzaming activiteiten van het platform Ondernemend Rivierenland
 • Bewaken aansluiting resultaten
 • Opdracht voor/samenwerken met/onderzoeken naar effecten (lectoraat)
De stuurgroep zal 3 tot 4 keer per jaar bij elkaar komen