Pizzasessie 17 mei 2018


17 mei 2018 was het zover; de tweede partnerbijeenkomst van Ondernemend Rivierenland.
Tijdens deze “Pizzasessie” werd er teruggekeken op de vele succesprojecten en vooruit gekeken naar wat Ondernemend Rivierenland nog allemaal te bieden heeft. Studenten, ondernemers en docenten ontmoetten elkaar en deelden hun ervaringen over de PPS Ondernemend Rivierenland.

Na het in gesprek gaan met de studenten en de centrale momenten was het tijd om intensief aan de slag te gaan in deelsessies. Er vormden zich vijf groepen: Ondernemerschap, ondernemend gedrag, communicatie, WISP en BAC. Allemaal onderwerpen die op dit moment spelen binnen Ondernemend Rivierenland. De intensieve deelsessies hebben tot mooie resultaten geleid. Hieronder kort verslag van elke deelsessie!

Ondernemerschap:
Ongeveer tien mediavormgeving studenten (3e jaar) willen graag verkennen of zelfstandig ondernemerschap iets voor hen is. Deze concrete vraag deed ROC Rivor besluiten om een 4e jaar bovenop de driejarige opleiding te ontwikkelen, speciaal voor ondernemende studenten. Dit 4e jaar start in september 2018 en wordt YoungMediaProfs genoemd. Tijdens deze deelsessie werd er ingegaan op de vraag: hoe organiseer je een studentbedrijf (als YoungMediaProfs) in Rivierenland?
Verschillende punten werden tijdens deze sessie belicht: eigenaarschap, bestuur en organisatie en juridische vorm.

De uitkomsten van de brainstormsessie gaan in de richting van ‘zo echt mogelijk ondernemen’. De deelnemers aan de sessie zijn van mening dat de studenten een rol moeten hebben in de vorming van de onderneming (dat is nu juist leerzaam!).  Om dit proces in te gaan zullen studenten worden begeleid door professionals/ondernemers/docenten.

Het idee is om partners te betrekken in de onderneming door hen bijvoorbeeld certificaten, aandelen aan te bieden in ruil voor een investering (in tijd, geld of opdrachten). Vanaf september 2018 zijn de YoungMediaProfs beschikbaar om aan de slag te gaan met uw mediaprojecten!

Ondernemend gedrag:
In een van de deelsessies stond ondernemend gedrag centraal. Ondernemend gedrag is voor ons de basis van PPS Ondernemend Rivierenland. In de sessie zijn we dieper ingegaan op de betekenis en meerwaarde van ondernemend gedrag. We hebben de – mede door ROC Rivor – ontwikkelde methode van onze partner CodeName Future nader bekeken (voor meer info, check de link: www.codenamefuture.nl/keuzedelen/). Onze studenten sluiten de methode af met zogenaamde ‘challenges’, ondernemende activiteiten met een sterke link naar de praktijk. Samen met de enthousiaste aanwezigen hebben we een eerste aanzet gedaan tot het schrijven van nieuwe challenges. Wat een mooie ideeën! Dank gaat uit naar alle aanwezigen. Én, wordt vervolgd…

Communicatie:

Aan de deelsessie communicatie deden zes enthousiastelingen mee. Niet zittend rond de tafel, maar actief staan met stiften in ieders hand gingen we aan de slag. Door de hoofdvraag: “Hoe maken we van de partners van de PPS échte ambassadeurs die de missie dienen?” werd de groep getriggerd om met geweldige ideeën te komen. Geen second viel het stil en samen kwam de groep tot allerlei actiepunten rondom de communicatie.
Hier komt zeker een vervolg op!

 

WISP:
In een klein groepje hebben we intensief kunnen sparren over het mooie onderwerp: projectmanagement. Een onderwerp waar je in deze tijd niet meer onderuit komt. Er is gesproken over het nut van werken op projectbasis en de toegevoegde waarde van het werken met projectmanagement. Working in small projects (WISP) is een internationaal erkende projectmanagementmethode waar we bij ROC Rivor steeds meer mee gaan werken. De deelsessies was erg interessant en heeft gezorgd voor mooie gesprekken. Projectmanagement is het nieuwe werken!

BAC:
Bij de deelsessie BAC gingen we met een divers gezelschap van 10 personen aan de slag met de vraag; hoe ziet de BAC 3.0 eruit? En over welke onderwerpen moet de BAC gaan? Na een korte presentatie over het ontstaan, de doelen en de resultaten van de BAC, zijn we de stellingen uit de pizzadozen in groepen gaan bespreken. Er kwam veel voorbij en hierdoor kregen de BAC-pizza’s steeds meer vorm en inhoud. Onze studenten leverden ook hele mooie bijdragen! En het heeft opgeleverd dat de vertegenwoordigers van de bedrijven en de aanwezige studenten gelijk hebben laten weten te willen gaan deelnemen aan de BAC.